Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgminazjalnych nr 1
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim
na rok szkolny 2007/2008


1. W roku szkolnym 2007/2008 przewiduje się utworzenie następujących klas pierwszych:
Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
humanistyczno - dziennikarska j.polski, historia, informatyka historia, informatyka
historyczno – prawna historia, WOS, matematyka historia, WOS
przyrodniczo – medyczna biologia, chemia biologia, chemia
matematyczno – informatyczna matematyka, informatyka informatyka, fizyka
językowa j.angielski, j.niemiecki j.obcy, historia2. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów – minimalna ilość punktów 90.

3. Punkty może kandydat otrzymać za:
a) egzamin gimnazjalny(część humanistyczna),max 50 pkt
b) egzamin gimnazjalny (część humanistyczno-przyrodnicza),max 50 pkt.
c) oceny na świadectwie z czterech przedmiotów,max 80 pkt.
* j.polski
* matematyka
* dwa wybrane przedmioty (tabelka wyżej)
d) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, inne osiągnięcia,
max 20 pkt.

4. Oceny przelicza się na punkty wg zasad:

celujący – 20 pkt.
bardzo dobry – 16 pkt.
dobry – 12 pkt.
dostateczny – 8 pkt.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.

6. Kandydaci z oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowanie nie będą przyjmowani do szkoły.

7. Wymagane dokumenty:

* podanie o przyjęcie do szkoły (do 04.06.2007)
* świadectwo ukończenia gimnazjum (lub kopię poswiadczona przez dyrektora gimnazjum) (do 26.06.2005 do 1500)
* zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub kopię poswiadczona przez dyrektora gimnazjum)(do 26.06.2007 do 1500)
* karta zdrowia
* trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)

Kandydaci moga dołaczyć ponadto:
* opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej
* zaswiadczenia komisji konkursowych o udziale w konkursach przedmiotowych
* inne dokumenty potwierdzajace osiagnięcia kandydata

8. Wyniki rekrutacji będą wywieszone w szkole 29.06.2007 o 1600

9. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkoły w terminie do 04.07.2007 do 1500 mają obowiązek pisemnego potwierdzenia woli nauki w szkole oraz ewentualnego uzupełnienia brakujących dokumentów.

10. Odwołania do wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2008 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:46